Make your own free website on Tripod.com

El comenšament

Vincles
Member of Vincles

Una pÓgina Web sempre comenša i acaba de la mateixa manera:


<html>
<body>

contingut de la pÓgina

</body>
</html>

<html> i </html> marquen l'inici i el final del document. Qualsevol cosa fora d'aquests lÝmits Ús ignorada.

<body> i </body> marquen l'inici i el final de la part visible del document. Es entre aquests dos lÝmits que hem de posar tot el contingut.

Aquestes parelles de <marca> i </marca> Ús com˙ en l'HTML, sempre que s'ha de definir un bloc.
Lo que vulgui dir "marca" s'aplica a partir d'aquest punt i fins a trobar "/marca".

El contingut de la pÓgina s'adapta a la mida de la finestra. Les ratlles no tenen un final definit i no es fa cas dels canvis de talla del nostre text.