Make your own free website on Tripod.com

Imatges

Vincles
Member of Vincles

A les nostres pàgines, a més a més de text, podem posar-hi imatges tipus GIF.
No massa grans. A la velocitat actual d'Internet, correm el risc de que la gent perdi la paciència i s'en vagi a un altre lloc!


<html>
<body>

<img src="terra.gif">

</body>
</html>


<html>
<body>

<p>Les imatges
<img src="terra.gif">
poden anar intercalades dins el text.
</p>

<p>
<img src="terra.gif" align="left">
també podem posar-les a l'esquerra del text, de manera que xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
</p>

<p>
<img src="terra.gif" align="right">
O a la dreta, i l'efecte és xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
</p>

</body>
</html>

Igual que ho fem amb el text, una imatge també pot ser sensible al ratolí, si la combinem amb les marques <a> i </a>.


<html>
<body>

<p>Cliqui sobre
<a href="http://vincles.minim.org">
<img src="vincles.gif">
</a>
per anar-hi.
</p>

</body>
</html>