Make your own free website on Tripod.com

Introducció

Vincles
Member of Vincles

Aquest és un curset molt bàsic de HTML, el llenguatge que permet explicar a un browser (Netscape, Internet Explorer, ...) quin contingut han de tenir les nostres pàgines Web i de quina forma volem que siguin presentades.

Tan sols s'explica lo mínim per crear unes pàgines i posar-les a Internet.

No hi ha cap explicació formal de la sintaxi del HTML, si no que es fan servir exemples. Tampoc apareixen tots els mandats, ni tots els paràmetres.
Això està fora del abast d'aquest curset.
El lector pot posteriorment ampliar els seus coneixements consultant qualsevol de les moltes publicacions sobre el tema.

Entre moltes altres, pot baixar-se d'Internet el HTML Reference Guide de Stephen Le Hunte, un excel·lent manual de referència en format help de Windows.