Make your own free website on Tripod.com

Taules


Les tables permeten posar una sčrie de dades dins una graella de files i columner.
El browser s'encarrega automŕticament de determinar l'amplada de les caselles.
Cada columna pren l'amplada de la casella més ampla.

Podem posar capçaleres a les columnes, controlar el gruix de les ratlles de separació i posar tables aniuades.


<html>
<body>

contingut de la pŕgina

</body>
</html>